HP i Digital Imagen retolen 190 trens gràcies a la tecnologia HP Latex P&P HP y Digital Imagen rotulan 190 trenes gracias a la tecnología HP Latex